Showroom Phố Xinh

Địa chỉ

Nguyễn Tất Thành Phước Đồng Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa - ĐT: 0931.171.729

Giờ làm việc

9:00-21:00 Thứ 2 - Chủ Nhật

Liên hệ

Hotline 0937.999.997 - 0933.333.139

Email services@phoxinh.com.vn