D7 Lifestyle

Địa chỉ

A15-19 Khu dân cu Kim Sơn đường Nguyễn Hữu Thọ quận 7 Hồ Chí Minh - ĐT: 0931.151.554

Giờ làm việc

9:00-21:00 Thứ 2 - Chủ Nhật

Liên hệ

Hotline 0937.999.997 - 0933.333.139

Email services@phoxinh.com.vn