Đèn bàn, chụp vải tròn trắng, thân bình sứ màu kem, 49*49*80

ID: CT0088-KEM
3,250,000 VNĐ
Kích thước:
Chia sẻ:
 Đèn bàn, chụp vải tròn trắng, thân bình sứ màu kem, 49*49*80
 Đèn bàn, chụp vải tròn trắng, thân bình sứ màu kem, 49*49*80
 Đèn bàn, chụp vải tròn trắng, thân bình sứ màu kem, 49*49*80

BẢN TIN

Đăng ký nhận bản tin của Phố Xinh để cập nhật những sản phẩm mới, nhận thông tin ưu đãi đặc biệt và thông tin giảm giá khác.