Đèn bàn, chụp vải tròn trắng, thân sứ trụ màu đồng, 49*49*71.5

ID: CT0065-10- ĐỒNG
3,250,000 VNĐ
Kích thước:
Chia sẻ:
 Đèn bàn, chụp vải tròn trắng, thân sứ trụ màu đồng, 49*49*71.5
 Đèn bàn, chụp vải tròn trắng, thân sứ trụ màu đồng, 49*49*71.5
 Đèn bàn, chụp vải tròn trắng, thân sứ trụ màu đồng, 49*49*71.5

BẢN TIN

Đăng ký nhận bản tin của Phố Xinh để cập nhật những sản phẩm mới, nhận thông tin ưu đãi đặc biệt và thông tin giảm giá khác.