GHẾ G.Đ LƯNG VỪA, 100% DA BOVINE BV8101, MÀU BISQUE KEM

ID: 687AYAA68NC_FL
24,800,000 VNĐ
Vật liệu:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA ĐƠN ĐẶT HÀNG

 

ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA ĐƠN ĐẶT HÀNG

---

1. BẢO HÀNH

 • Tất cả hàng hóa đều được bảo hành theo đúng chế độ.
 • Hàng hóa đã giao không được trả hoặc đổi lại
 • Chính sách bảo hành không được áp dụng cho hạng mục sản phẩm kiếng.

2. PHÍ VẬN CHUYỂN

 • Vận chuyển miến phí trong phạm vi nội thành.
 • Khách hàng chịu phí vận chuyển nếu có nhu cầu vận chuyển ngoại thành và các tỉnh.

3.PHÍ LƯU HÀNG

 • HNG nhận giữ hàng nếu khách hàng có nhu cầu lưu giữ hàng hóa, với thời hạn tối đa là 180 ngày tính từ ngày lập ĐƠN ĐẶT HÀNG. Nếu quá thời hạn này, HNG mặc nhiên miễn trừ trách nhiệm nhận giữ hàng đặt.
 • Khách hàng chịu phí lưu hàng khi thời gian lưu hàng qua 30 ngày, với mức phí mỗi ngày bằng 0.3% tổng số tiền mua hàng/tổng giá trị đơn đặt hàng (phải được thanh toán trước ngày giao hàng.

4. TIỀN ĐẶT CỌC

 • Tối thiểu tiền đặt cọc phải bằng 30% tổng số tiền mua hàng đối với sản phẩm có sẵn.
 • Tối thiểu tiền đặt cọc phải bằng 50% tổng số tiền mua hàng đối với sản phẩm cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.
 • Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả khi khách hàng hủy đơn đặt hàng hay thay đổi nội dung hàng đặt mua.
 • Khách hàng chỉ có thể thay đổi nội dung hàng đặt mua trong thời hạn 01 ngày sau ngày thành lập đơn hàng này, với tổng số tiền mua hàng sau khi thay đổi không thấp hơn 50% tổng số tiền mua hàng của đơn đặt hàng này. Điều kiện này chỉ được áp dụng đối với hàng chưa giao. Miễn giải quyết yêu cầu này qua điện thoại.

5.TIỀN CÒN LẠI

 • Khoản tiền còn lại sẽ được khách hàng trả hết trước khi sản phẩm được giao.
 • Trong trường hợp lưu hàng quá thời hạn 90 ngày tính từ ngày lập đơn hàng, khách hàng phải trả hết khoản tiền còn lại này trước mốc thời gian này. Sau mốc thời gian này, nếu khách hàng vẫn chưa thanh toán hết khoản tiền còn lại thì mặc nhiên được xem là khách hàng tự ý hủy đơn hàng.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG CỦA ĐƠN ĐẶT HÀNG ĐƯỢC ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRONG TOÀN HỆ THÔNG NỘI THẤT CỦA TẬP ĐOÀN HOÀNG NAM

***

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Phố Xinh cam kết cung cấp đến khách hàng những giải pháp tài chính vượt trội, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp cho các quyết định quan trọng của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Trong đó bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của chính họ. Trong quá trình quản lý thông tin, Công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây: 

Thu thập thông tin

 • Công ty tiến hành thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và từ các nguồn khác nhau thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp.
 • Thông tin công ty thu thập về khách hàng dựa trên mối quan hệ với chính khách hàng, bao gồm tên, thông tin liên hệ, thông tin về cách sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty, các thông tin về sở thích, nhân khẩu và những mối quan tâm của khách hàng. 
 • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng.
 • Đối với khách hàng trực tuyến, công ty có thể thu thập những thông tin như địa chỉ IP, loại hệ điều hành khách hàng đang sử dụng, thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, địa điểm truy cập Internet và các đề mục khách hàng đã truy cập trong trang của công ty với mục đích theo dõi việc sử dụng, hoàn thiện trang web và hơn thế nữa là có thể cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân

 • Công ty chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo đúng mục đích thu thập, hoặc vì các mục đích khác mà khách hàng đồng ý, hoặc trong các trường hợp mà pháp luật quy định. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp tái bảo hiểm, các đại lý, người đại diện hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ của công ty. Trong một vài trường hợp, theo quy định của pháp luật, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhân viên của Phố Xinh ở các khu vực pháp lý khác với nơi thu thập thông tin và buộc phải tuân theo pháp luật tại khu vực đó. Công ty sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ tổ chức nào bên ngoài Công ty với mục đích tiếp thị sản phẩm hoặc dịch vụ, nếu không có sự chấp thuận từ phía khách hàng.
 • Trong một số trường hợp, trong khuôn khổ của pháp luật, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của khách hàng trong nội bộ công ty nhằm cung cấp cho khách hàng những thông tin ưu đãi về các sản phẩm và dịch vụ khác. Khách hàng có quyền lựa chọn từ chối việc nhận các thông tin ưu đãi nêu trên.
 • Công ty có thể sẽ cần phân tích thông tin khách hàng nhằm nắm bắt tốt hơn các nhu cầu của khách hàng và các loại sản phẩm, dịch vụ cũng như các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể sẽ quan tâm đến.
 • Công ty sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
 • Công ty tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.

Phương thức bảo vệ

 • Công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.
 • Công ty chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, bao gồm các thông tin được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ hiện đang thực hiện nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Khi chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ thông tin bằng những biện pháp phù hợp với thực tiễn và chính sách bảo mật của công ty.

Cam kết Bảo mật

 • Công ty cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Công ty có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của Công ty.
 • Công ty sẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.
 • Dựa trên yêu cầu bằng văn bản của khách hàng, công ty sẽ cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của khách hàng và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu thích hợp hoặc được pháp luật cho phép.
Chia sẻ:
 GHẾ G.Đ LƯNG VỪA, 100% DA BOVINE BV8101, MÀU BISQUE KEM

BẢN TIN

Đăng ký nhận bản tin của Phố Xinh để cập nhật những sản phẩm mới, nhận thông tin ưu đãi đặc biệt và thông tin giảm giá khác.