Ghế họp FLY, khung trắng, lưng bọc vải matt mesh deep grey xám, ngồi bọc vải WT812 xám

ID: FLY36WPN
4,800,000 VNĐ
Chia sẻ:
 Ghế họp FLY, khung trắng, lưng bọc vải matt mesh deep grey xám, ngồi bọc vải WT812 xám
 Ghế họp FLY, khung trắng, lưng bọc vải matt mesh deep grey xám, ngồi bọc vải WT812 xám
 Ghế họp FLY, khung trắng, lưng bọc vải matt mesh deep grey xám, ngồi bọc vải WT812 xám
 Ghế họp FLY, khung trắng, lưng bọc vải matt mesh deep grey xám, ngồi bọc vải WT812 xám

BẢN TIN

Đăng ký nhận bản tin của Phố Xinh để cập nhật những sản phẩm mới, nhận thông tin ưu đãi đặc biệt và thông tin giảm giá khác.