Đèn treo, hình pill, khng thép sơn xanh dương đậm, sợi tre nối bao chụp trụ vải trắng, D40.5*68

ID: BP0006
4,850,000 VNĐ
Kích thước:
Chia sẻ:
 Đèn treo, hình pill, khng thép sơn xanh dương đậm, sợi tre nối bao chụp trụ vải trắng, D40.5*68
 Đèn treo, hình pill, khng thép sơn xanh dương đậm, sợi tre nối bao chụp trụ vải trắng, D40.5*68
 Đèn treo, hình pill, khng thép sơn xanh dương đậm, sợi tre nối bao chụp trụ vải trắng, D40.5*68

BẢN TIN

Đăng ký nhận bản tin của Phố Xinh để cập nhật những sản phẩm mới, nhận thông tin ưu đãi đặc biệt và thông tin giảm giá khác.